Page 15 - Statistik_Makro_TWIV_2018

Basic HTML Version

8
Tabel 8. Ekspor – Impor Pertanian Menurut Sub Sektor, 2016 s.d. Triwulan
III 2018
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Jumlah
1 Tanaman Pangan
Volume (Ton) :
- Ekspor
260,281
286,193
89,958
235,376
113,575
438,909
- Impor
20,693,851
20,518,346
4,324,324
5,658,890
6,161,567
16,144,781
- Neraca
-20,433,569 -20,232,153 -4,234,366 -5,423,513 -6,047,992 -9,657,880
Nilai (US$ 000) :
- Ekspor
142,464
170,885
39,474
79,170
60,541
179,186
- Impor
6,498,553
6,491,985
1,496,020
2,141,323
2,326,361
5,963,704
- Neraca
-6,356,089 -6,321,100 -1,456,546 -2,062,153 -2,265,819 -3,518,699
2 Hortikultura
Volume (Ton) :
- Ekspor
397,585
394,449
112,497
98,574
121,769
332,841
- Impor
1,419,608
1,724,937
241,700
488,081
410,548
1,140,329
- Neraca
-1,022,023 -1,330,488 -129,203 -389,506 -288,779 -518,710
Nilai (US$ 000) :
- Ekspor
506,891
441,561
113,401
96,298
115,525
325,224
- Impor
1,780,426
2,231,831
355,464
633,887
557,237
1,546,588
- Neraca
-1,273,535 -1,790,271 -242,063 -537,589 -441,712 -779,652
3 Perkebunan
Volume (Ton) :
- Ekspor
34,627,798 40,351,662 9,464,400 8,864,579 11,362,682 29,691,661
- Impor
5,889,624
5,862,732 1,161,051 1,922,442 1,588,340 4,671,833
- Neraca
28,738,174 34,488,930 8,303,349 6,942,137 9,774,342 15,245,486
Nilai (US$ 000) :
- Ekspor
25,535,896 31,815,012 7,003,727 6,498,258 7,489,317 20,991,303
- Impor
4,373,400
5,082,515 1,211,551 1,385,594 1,327,046 3,924,190
- Neraca
21,162,496 26,732,497 5,792,177 5,112,664 6,162,271 10,904,841
4 Peternakan
Volume (Ton) :
- Ekspor
208,486
226,123
55,777
58,746
68,891
183,415
- Impor
1,645,119
1,648,687
371,883
422,296
535,098 1,329,277
- Neraca
-1,436,634 -1,422,564 -316,105 -363,550 -466,207 -679,655
Nilai (US$ 000) :
- Ekspor
543,292
623,993
157,861
153,850
162,482
474,194
- Impor
3,190,958
3,371,499
751,416
874,822 1,023,821 2,650,060
- Neraca
-2,647,665 -2,747,506 -593,554 -720,973 -861,339 -1,314,527
PERTANIAN
Volume (Ton) :
- Ekspor
35,494,150 41,258,428 9,722,632 9,257,275 11,666,918 30,646,825
- Impor
29,648,202 29,754,703 6,098,958 8,491,708 8,695,554 23,286,220
- Neraca
5,845,948 11,503,725 3,623,674
765,567 2,971,364 7,360,605
Nilai (US$ 000) :
- Ekspor
26,728,543 33,051,451 7,314,464 6,827,576 7,827,866 21,969,906
- Impor
15,843,337 17,177,830 3,814,451 5,035,626 5,234,465 14,084,542
- Neraca
10,885,206 15,873,621 3,500,013 1,791,950 2,593,401 7,885,364
Sumber : BPS, diolah Pusdatin
Keterangan : Data tahun 2016 menggunakan kode HS sesuai dengan klasifikasi BTKI 2012
Data tahun 2017 dan 2018 menggunakan kode HS sesuai dengan klasifikasi BTKI 2017
2016
No Sub Sektor
2017
2018